צריך עזרה ? 077-4312080

נכסים למכירה בשכונה המערבית

670.000 ₪
מכירה
משגב 24
כרמיאל
ישראל
שטח:
75 מ"ר
3
1
620.000 ₪
מכירה
משגב
כרמיאל
ישראל
שטח:
90 מ"ר
4
2
2.500.000 ₪
מכירה
חן
כרמיאל
ישראל
שטח:
300 מ"ר
5.5
3
מכירה
הדס
כרמיאל
ישראל
שטח:
290 מ"ר
1.690.000 ₪
מכירה
הדס 101
כרמיאל
ישראל
שטח:
150 מ"ר
5.5
3
630.000 ₪
מכירה
משגב 15
כרמיאל
ישראל
שטח:
93 מ"ר
4
2
775.000 ₪
מכירה
משגב
כרמיאל
ישראל
שטח:
90 מ"ר
4
1
1.890.000 ₪
מכירה
סיתוונית 31
כרמיאל
ישראל
שטח:
6
3
985.000 ₪
מכירה
משגב 33
כרמיאל
ישראל
שטח:
84 מ"ר
4
1

עמודים